Monse Weijers (1942) vertaalt al vanaf het eind van de jaren zestig en was tussentijds werkzaam als projectmedewerker aan de UVA. In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam hij deel aan de zogenaamde vertaaldagen die aanvankelijk werden georganiseerd door de Vereniging van Letterkundigen en een later een vervolg kregen bij de vertalers thuis. De ervaringen die hij hier opdeed en de opvattingen over het vertalen van met name Karel van het Reve hebben hem als vertaler gevormd. Momenteel is hij vaste medewerker van De Tweede Ronde, waarvoor hij ook zelf verhalen schrijft.

 

Vertalingen