Het is een mooie dag en Lotje en haar beer gaan zwemmen. Beer is heel verbaasd wanneer Lotje haar kleren uittrekt.
Maar gelukkig - en dat weet bijna niemand - hebben beren ritsen in hun vacht en zo kunnen ze samen zwemmen.
Als Lotje en haar beer weer op de stappen, is de vacht van beer verdwenen. En dat blijft niet onopgemerkt!