Saskia de Bodt is kunsthistoricus en bijzonder hoogleraar Illustratie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.