Ruurd Binnert Halbertsma (1958) is conservator collectie Klassieke Wereld in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en daarnaast als bijzonder hoogleraar Museale Aspecten van de Archeologie verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden.