Olga Leonardovna Knipper (1868-1959) werd geboren als dochter van gerussificeerde Duitsers. Zij had vele talenten, maar de conventionele opvattingen van haar vader maakten het ondenkbaar dat zij een vak zou leren. Dit veranderde toen haar vader in 1894 stierf en niets dan schulden naliet. Olga Knipper droomde er al jong van aan het toneel te gaan. Bij het Moskous Kunsttheater zou zij uitgroeien tot een van de belangrijkste actrices van haar tijd. Knipper zou haar hele leven aan het Kunsttheater verbonden blijven en nog ontelbare malen in Tsjechovs stukken spelen.

In 1901 trouwt Olga Knipper met Tsjechov. Door Tsjechovs ziekte, waardoor hij grotendeels in Jalta verbleef, en het drukke theaterleven van Knipper bestond hun relatie voor een groot deel uit een bijna dagelijkse briefwisseling.