Boerenzwaluw
Bonte specht
Buizerd
Ekster
Geelgors
Gierzwaluw
Huismus
Koekoek
Merel
Nachtegaal
Oehoe
Ooievaar
Pimpelmees
Roek
Roodborstje
Slechtvalk
Spreeuw
Stadsduif
Veldleeuwerik
Vink
Vlaamse gaai
Winterkoninkje
Witte kwikstaart
Zwarte roodstaart