Afgelopen vrijdag werd in Arti et Amicitiae in Amsterdam Het is gezien van Frans Lasès en Peter van Hugten gepresenteerd.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Wim T. Schippers, die op het beslissende moment het podium afstoof, nagezwaaid door de auteur. Uiteraard werd het boek nadien alsnog met graagte in ontvangst genomen.