Op een goede dag ontmoet Viggo de stille en verlegen Vogel. Viggo heeft de indruk dat Vogel niet helemaal gelukkig is. Viggo denkt dat Vogel wel graag naar huis wil. En met zijn vriendelijke kikkerhart is Viggo natuurlijk bereid Vogel daarbij te helpen. Maar omdat Vogel zo weinig zegt, blijkt het niet eenvoudig zijn huis terug te vinden.

Boeken