Zelden is er een schrijver geweest die met zoveel smaak over neuzen heeft geschreven als Nikolaj Gogol

Volgens Nabokov komen we het nasale leidmotief in het gehele werk van Gogol tegen. Tenslotte culmineerde dit in het schrijven van De Neus, een verhaal dat een loflied op het reukorgaan is. In het beroemde verhaal uit 1835 speelt de neus op een zeer bizarre manier de hoofdrol. 
Maar zoals Gogol schrijft: ‘Dergelijke dingen gebeuren nu eenmaal, - zelden, maar ze gebeuren wel degelijk’.